OGŁOSZENIE

3 listopada 2017


Protokół z posiedzenia Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowych
z budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych.


W dniu 2 listopada 2017 r. powołana Zarządzeniem Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 23 marca 2017 r. Komisja do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych w następującym składzie:
1.Przewodniczący komisji- Michał Mituła,
2.Członek komisji- Mariola Wypych,
3.Członek komisji- Beata Zaborowska,
4.Członek komisji- Karolina Brzozowska – Dymus

przyjęła sprawozdania ogrodów działkowych, które zawarły umowy z Miastem Radomsko o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych. Sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych zostały złożone zgodnie z terminem wskazanym w umowie na dotację
celową dla ROD, przez 2 zainteresowane podmioty. Zostały one poprawnie wypełnione i rozliczone.

Protokół oraz zestawienie faktur, rachunków poszczególnych ogrodów działkowych do pobrania w załaczniku - tutaj: