Ogłoszenie o przetargu - OSP Stobiecko Miejskie

17 kwietnia 2019


Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku ul. Św. Rocha 216, w celu wyłonienia wykonawcy na wymianę dachu na budynku przy ul. Św. Rocha 216 wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg nieograniczony.


Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z dodatkami
Przedmiar robót ath
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia