Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomska

13 kwietnia 2016


Prezydent Miasta Radomska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego
z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały

PRL z PGN

Formularz konsultacji