OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

13 października 2016


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Radomsko

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Radomsko

1.  Nieruchomość położona w Radomsku  w rejonie ul. Kołłątaja, działki nr 134/8, 135/12 obręb 7 o łącznej pow. 0,2671 ha.  KW PT1R/00084291/5.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 279/2015 z dnia 10.12.2015 r.
Cena wywoławcza wynosi 80.000 zł. Wadium wynosi 8.000 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 16.02.2016 r.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 09.08.2016 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Radomsko

2.  Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Cichej, działka nr  81/10 obręb 7          o pow. 0,0953 ha. KW PT1R/00083573/9.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 102/2016 z dnia 18.05.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 50.000 zł. Wadium wynosi 5.000 zł.
Uwaga : do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3.  Nieruchomość położona w Radomsku  w rej. ul. Architektów, działka nr 712 obręb 7   o pow. 0,1059 ha. KW PT1R/00091856/6.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 101/2016 z dnia 18.05.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 45.000 zł. Wadium wynosi 4.500 zł.
Uwaga : do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4.  Nieruchomość położona w Radomsku  w rej. ul. Architektów, działka nr 717 obręb 7  o pow. 0,1375 ha. KW PT1R/00091856/6.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 101/2016 z dnia 18.05.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 60.000 zł. Wadium wynosi 6.000 zł.
Uwaga : do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Kilińskiego, działki nr 361/8, 361/11, 186/3 obręb 11 o łącznej pow. 0,1254 ha.  KW PT1R/00084791/0 i PT1R/00079158/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 103/2016 z dnia 18.05.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 75.000 zł. Wadium wynosi 7.500 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

6. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Kilińskiego, działki nr 361/7, 362/2 obręb 11 o łącznej pow. 0,1093 ha.  KW PT1R/00084791/0 i PT1R/00084448/1.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 103/2016 z dnia 18.05.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 65.000 zł. Wadium wynosi 6.500 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

7. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 76/13 obręb 23   o pow. 0,1453 ha.  KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 102/2012 z dnia 05.07.2012 r.
Cena wywoławcza wynosi 55.000 zł. Wadium wynosi 5.500 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

8. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 76/25 obręb 23   o pow. 0,1529 ha.  KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 102/2012 z dnia 05.07.2012 r.
Cena wywoławcza wynosi 57.000 zł. Wadium wynosi 5.700 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

9. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 76/26 obręb 23   o pow. 0,1494 ha.  KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko          Nr 102/2012 z dnia 05.07.2012 r.
Cena wywoławcza wynosi 55.000 zł. Wadium wynosi 5.400 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionych w  punktach od 2 do 9 odbył się 09.08.2016 r.

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Radomsko


10.  Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Przedborskiej, działka nr 560/2 obręb 11 o pow. 0,2574 ha. KW PT1R/00077975/2.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30.06.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 300.000 zł. Wadium wynosi 30.000 zł.
Uwaga : do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

11. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Reja, działki nr 164, 166/1 obręb 5     o łącznej pow. 0,1372 ha. KW PT1R/00081124/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko Nr 188/2016 z dnia 16.09.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 68.000 zł.  Wadium wynosi 6.800 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

12. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 89/2 obręb 23   o pow. 0,1244 ha. KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko Nr 142/2016 z dnia 13.07.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 56 000 zł. Wadium wynosi 5.600 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.


13. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 89/3 obręb 23   o pow. 0,1193 ha. KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko Nr 142/2016 z dnia 13.07.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 53 000 zł. Wadium wynosi 5.300 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.


14. Nieruchomość położona w Radomsku  przy ul. Krańcowej, działka nr 89/4 obręb 23   o pow. 0,1259 ha. KW PT1R/00056494/3.
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko Nr 142/2016 z dnia 13.07.2016 r.
Cena wywoławcza wynosi 56 000 zł. Wadium wynosi 5.700 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.Przetargi odbędą się w dniu 22.11.2016 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, sala 105.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Miasta Radomsko w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku nr 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2016 r.  
Ogłoszenie o przetargach zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko ( III piętro ). Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/009/003 w zakładce BIP/Zamówienia publiczne i przetargi/ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji Urzędu Miasta Radomsko  pok. 305 tel. (44) 6854495