Organizacja działające na rzecz dzieci i młodzieży

Centrum Integracji Młodzieży

Centrum Integracji Młodzieży Radomsko

ul. Ładna 31, 97-500 Radomsko

Harcerski Klub Żeglarski

ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko

tel. 506 554 027

mail: hkzradomsko@gmail.com

Komnador Klubu: Paweł Więckowski

 

Stowarzyszenie Parafiada O/Radomsko

Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 3

97-500 Radomsko

tel. 515 496 617 

Adres email: pm.jpii@interia.pl

Do najważniejszych elementów całorocznego programu należą m.in.:

- Specjalistyczna Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna im . Jana Pawła II

- Radomszczański Uniwersytet Dzieci

- Radomszczański Uniwersytet III Wieku

- Dom kolorowych marzeń (Świetlica moje miejsce działał do czerwca 2010 r., a od czerwca 2010 r. działa akademia kreatywności twórczej)

- Szkoła Rodzenia

- Klub Esperanto

- Verda stelo 

- Klub Kangura i Malucha

- Klub Zamyślenie

- AKADEMIA + Rodzina „Mama , Tata i JA”

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Radomsku

ul. Bugaj 3

tel. (44) 683 24 66, 600 938 664, (44) 683 24 66 

Adres email: radomsko@zhp.pl

Komendant: Piotr Jaworski

Hufiec ZHP Radomsko zrzesza prawie 800 zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu miasta Radomska i okolicznych miejscowości. Poprzez doświadczonych instruktorów Hufiec wprowadza programy skierowane zarówno do poszczególnych grup - drużyn - jak i pojedynczych osób. Są to programy w zakresie wychowania fizycznego, sportowego, turystyki, wychowania ekologicznego, wychowania w tolerancji i pokoju, edukacji artystycznej i kulturalnej. Hufiec bierze czynny udział w życiu miasta, realizuje również zadania programowe przygotowywane przez Chorągiew Łódzką oraz Główną Kwaterę ZHP.

Do najważniejszych elementów całorocznego programu należą m.in.:

- Harcerska Akcja Letnia,

- Harcerska Akcja Zimowa,

- udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Wojska Polskiego, Odzyskania Niepodległości,

- Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL,

- Święto Hufca

- Zlot Hufca,

- roznoszenie Betlejemskiego Światełka Pokoju.