Podsumowanie I etapu konsultacji

26 listopada 2019


Drodzy Państwo,

dziękujemy Wam bardzo serdecznie za udział w wydarzeniach, które w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zorganizowaliśmy. Przedstawili nam Państwo wiele cennych uwag i pomysłów. Przypominamy również, że czas na składanie wniosków upływa dnia 19 grudnia 2019r. Jeżeli do tej pory nie udało się Państwu nas odwiedzić i podyskutować o rozwoju przestrzennym Radomska serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godzinie 17.00 w galerii Muzeum Regionalnego przy ul. Narutowicza 1.

Będzie nam miło gościć Państwa i wysłuchać Waszych pomysłów na przyszłe miasto.