Posiedzenie Rady Gospodarczej

29 maja 2019


W dniu 28 maja 2019 odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomska.

Rada Gospodarcza zajmowała się między innymi programem wspierania przedsiębiorczości oraz  programem „Zaufany Pracodawca”.

Do prac związanych z programem wspierania przedsiębiorczości powołano pięcioosobową grupę roboczą,  wraz z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców z Radomska oraz pracownikami Urzędu Miasta w celu dokonania weryfikacji dotychczasowych prac na programem i wyłonienia najistotniejszych działań i ich implementacji.

Przedstawiony Radzie Gospodarczej program „Zaufany Pracodawca”, po dyskusji zostanie poddany modyfikacji poprzez uściślenie kryteriów przyznawania wyróżnienia , szczególnie z zakresu dodatkowych świadczeń socjalnych. Program „ Zaufany Pracodawca” ma na celu wyróżnienie pracodawców , którzy w sposób szczególny działają na rzecz pracowników.