Pozostałe organizacje społeczne

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MIŁA"

ul. Miła 11

ul. Brzeźnicka 45 m. 16 – adres do korespondencji

tel. 600 143 878

Numer KRS: 0000541523 NIP: 772-24-05-537

Prezes Zarządu: Mirosław Waldemar Dudek

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dn. 30.01.2015 r. Jego członkowie zajmują się prowadzeniem ogrodów działkowych w sposób zrównoważony, zapewniający jego członkom, użytkownikom działek i ich rodzinom zaspokojenie potrzeby aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz umożliwiający prowadzenie upraw ogrodniczych i nasadzeń na własne potrzeby. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim szerzenie zamiłowania do obcowania z naturą, propagowanie wśród społeczeństwa idei ogrodnictwa, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, działanie na rzecz ochrony środowiska. Ponadto propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej i i wypoczynkowej na rzecz członków stowarzyszenia, ich rodzin i społeczności lokalnej oraz podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia.

Cykliczne spotkania członków odbywają się od marca do listopada w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17.00-19.00.

Liga Obrony Kraju - Radomsko

Łódzka Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju

ul. Kościuszki 10

Adres email: lok-radomsko@o2.pl

Prezes: Zbigniew Jędrzejczyk

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa. Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligii Przyjaciół Żołnierza. Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z resortami: Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, także z jednostkami wojskowymi i kuratorami oświaty, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa. Motto Ligii Obrony Kraju: Wszyscy musimy przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym wśród młodzieży i lokalnej społeczności poprzez silne angażowanie się w sporty techniczno-obronne, nie chcemy być gorsi niż nasi rówieśnicy w innych krajach europejskich. Działania Ligii Obrony Kraju: Organizowanie zajęć, imprez i zawodów w sportach obronnych i politechnicznych i wodnych (łączność, modelarstwo, żeglarstwo, nurkowanie i informatyka). Prowadzenie szkoleń na stopie obowiązujących w tych sportach.

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

ul. Żeromskiego 19

tel. (044) 683 20 41, (044) 683 20 42

Prezes: dh Zbigniew Jędrzejczyk 

Celem organizacji, do której należy około 52 osób, jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. OSPRW zajmuje się także propagowaniem informacji nt. bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych, krzewieniem kultury fizycznej wśród członków, a także wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W celu realizacji zadań statutowych organizacja prowadzi sekcje płetwonurków, ratowników wodnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, organizuje podstawowe szkolenia strażaków OSP, organizuje imprezy i zawody sportowe, etc.

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22

tel. 606 816 257

e-mail: wopr.radomsko@gmail.com

strona internetowa: www.wopr.radomsko.net.pl

Facebook: www.facebook.com/woprradomsko

Prezes: Stanisław Kępiński

Podstawowym celem funkcjonowania PWOPR w Radomsku jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludności na obszarach wodnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat niesienia pomocy osobom tonącym oraz rozwijanie umiejętności pływania i ratownictwa wodnego wśród społeczności. Ratownicy PWOPR wielokrotnie brali udział w Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym odnosząc wysokie sukcesy i zdobywając najwyższe miejsca na podium.

Treningi pływania i ratownictwa wodnego odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 20.00 oraz w soboty o godz. 8.00 na pływalni MOSiR w Radomsku.

 

PZERiI w Radomsku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku

ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

Przewodnicząca: Danuta Kusek

Udział we wszystkich uroczystościach państwowych i regionalnych, współpraca z organizacjami na terenie miasta Radomska. Udział chóru w przeglądach twórczości seniorów w województwie łódzkim. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wydawanie zaświadczeń na ulgi PKP. Organizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora i Dnia Inwalidy, spotkania w Dniu Kobiet, organizowanie na Wielkanoc jajeczka i spotkanie opłatkowe.

Radomszczańskie Centrum Ws. Polsko-Niemieckiej

Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Targowa 12b/ 5

97 - 500 Radomsko

tel. (44) 683 74 59

Prezes: Dorota Kałkusińska

Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela

Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela

ul. Joselewicza 3

97-500 Radomsko

tel. (44) 738 30 84

Celem powstałego w 2002 roku stowarzyszenia jest stałe pogłębianie przyjaźni między Polską a Izraelem, a w szczególności między mieszkańcami Radomska a Izraelem i Żydami w diasporze. Zadaniem organizacji jest także opieka nad radomszczańską nekropolią żydowską. Stowarzyszenie organizuje cykle wykładów nt. religii i kultury żydowskiej, a od 2003 roku jest współorganizatorem Radomszczańskich Dni Kultury Żydowskiej. Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela doprowadziło do odsłonięcia obelisku upamiętniającego likwidację przez niemieckiego okupanta getta żydowskiego w Radomsku.

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Sanicka 45

ul. Leszka Czarnego 11a m. 44

tel. 695 752 709

Numer KRS: 0000135800 NIP: 772-22-30-210

Prezes: Andżelina Chodorek

Towarzystwo zostało zarejestrowane w dn. 18.10.2002 r. Prowadzi dom dla kotów pn. „Kocia Arka Noego”. Ponadto członkowie stowarzyszenia zajmują się opieką nad bezdomnymi kotami, ich sterylizacją i kastracją i przygotowaniem zwierząt do adopcji przez nowych właścicieli.


Radomszczański Związek Bezrobotnych

Radomszczański Związek Bezrobotnych

ul. Bugaj 3

97 - 500 Radomsko

Prezes: Aneta Zawada

Regionlany Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Radomsku

97-545 Gomunice

Kocierzowy 1

Prezes: Stanisław Ślęzakiewicz

Sekretarz: Elżbieta Szczepaniak

Skarbnik: Grażyna Broszkiewicz

Adres do korespondencji: ul. 11-go Listopada 43,97-500 Radomsko

Adres mail: pszczelarzeradomsko@gmail.com 

Stow. Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych - Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku

ul. Krakowska 67

tel. (44) 685 06 47, 691 855 155

Głównym zadaniem zarejestrowanego w 2002 roku Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, doposażanie policji i służb ratownictwa drogowego w przydatny sprzęt oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Radomska oraz powiatu. Organizacja współpracowała przy odnowieniu miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

ul. Mokra 16

tel. 798 643 225

e-mail: janbroszk@wp.pl

Prezes: Wiesław Pierzak

Celem Towarzystwa jest przybliżanie społeczeństwu historii, kultury i osiągnięć gospodarczych narodu węgierskiego oraz pogłębianie tradycyjnych więzi przyjaźni polsko-węgierskiej,

Zebrania ogólne członków oraz posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do planu działania przyjętego w danym roku.


Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

ul. Leszka Czernego 17/87

97-500 Radomsko

tel. 511-586-007

e-mail: wspolny.samorzad@wp.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieWspolnySamorzad

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie inicjowania, promowania, wspierania i realizowania wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.

 Stowarzyszenie "CZARNY RADOMSKO"

ul. Joselewicza 3

e-mail: emil.piechorowski@wp.pl lub dfornalska@interia.pl

Prezes: Emil Piechorowski

Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą od 2 listopada 2016 roku, założoną przez miłośników motocykli. Członkowie w czasie spotkań i wspólnych wyjazdów motocyklowych rozwijają swoją pasję, a ponadto przyczyniają się do promowania miasta i powiatu na terenie całego kraju.


 

KOŁO DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W RADOMSKU

ul. 11 Listopada 4 m. 3

 

Przewodnicząca: Urszula Redziuk-Dudek

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dn. 22 listopada 2016 r. Zajmuje się realizacją postanowień ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.


K.I. Łapki

 ul. Gazowa 8

 97- 500 Radomsko (adres do korespondencji)

KRS: 0000729549

NIP: 772-241-58-43

tel. 507 155 898

e-mail: kilapki@wp.pl

strona internetowa: www.kilapki.pl

Fundacja prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


STOWARZYSZENIE KLUB WETERANI SZOS RADOMSKO

 ul. Brzeźnicka 5

 97- 500 Radomsko

KRS: 0000727116

Prezes zarządu: Jerzy Strączyński

strona internetowa: www.skws.pl ,

www.facebook.com/klubweteraniszos

Stowarzyszenie działające na rzecz ochrony zabytków motoryzacji integrujące środowisko fanów zabytkowej motoryzacji. Członkowie stowarzyszenia zajmują się promowaniem pojazdów zabytkowych jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego.

.