Premier wyznaczyła Wiesława Kamińskiego

1 grudnia 2015


Nowy prezydent

Premier Beata Szydło wyznaczyła do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Radomsko Wiesława Kamińskiego. We wtorek 1 grudnia w imieniu wojewody łódzkiego nominację przekazał Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk.

Powołanie przez Panią premier osoby pełniącej funkcję prezydenta jest następstwem zrzeczenia się mandatu przez Panią prezydent Annę Milczanowską, która została posłem na Sejm RP. Z wnioskiem o wyznaczenie Pana Wiesława Kamińskiego wystąpiła Wojewoda Łódzki za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiesław Kamiński będzie pełnił funkcję Prezydenta Miasta Radomska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.

Galeria