Prezydent Miasta Radomska informuje

11 maja 2018


Prezydent Miasta Radomska informujeZgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu o budowę nowej hali produkcyjnej wraz z instalacją 3 linii produkcyjnej w obiekcie Ardagh Metal Beverage Poland Sp. zo.o., na działkach o numerach ewidencyjnych 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63 w obrębie 4 przy ul. Krasickiego 150/152 w Radomsku.


Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.