PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

5 lutego 2019


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2081 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy Cortizo Sp. z o.o, w dniu 30.01.2019r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.29.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Radomsku, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym  5/28  w obrębie 36.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.

PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

 

            Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2081 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy Cortizo Sp. z o.o, w dniu 30.01.2019r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.29.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Radomsku, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym  5/28  w obrębie 36.

 

 

           Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.