PROMOCJA KSIĄŻKI GRZEGORZA MIECZYŃSKIEGO „FABIANIACY”

28 czerwca 2016


PROMOCJA KSIĄŻKI GRZEGORZA MIECZYŃSKIEGO „FABIANIACY”

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Galerii Muzeum odbyła się promocja książki Grzegorza Mieczyńskiego pt. „FABIANIACY. Uczniowie dwuklasowej pensji Feliksa Fabianiego”. Autor przygotowywał przez dwa lata publikację opierając się na materiałach archiwalnych. Nową książką Polskie Towarzystwo Historyczne włącza się w obchody 750-lecia Radomska.

Publikacja Grzegorza Mieczyńskiego opisuje losy szkoły założonej w Radomsku w 1862 r. przez Feliksa Fabianiego. Szkoła ta działała nieprzerwanie przez 42 lata i objęła nauczaniem około 1500 chłopców, początkowo z Radomska a następnie z całego Królestwa Polskiego. Pomimo tego, że w szkole nie można było uzyskać matury, jej absolwenci cieszyli się uznaniem pracodawców i spotykamy ich na wielu eksponowanych stanowiskach. Kilku wychowanków to osoby wybitne, m.in. to właśnie fabianiacy zostali w okresie międzywojennym rektorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

W publikacji znajdziemy nie tylko opis dziejów szkoły, ale przede wszystkim spisy uczniów oraz ponad 150 fotografii wychowanków. Większość zdjęć pochodzi z  podarowanego w 1888 r. Fabianiemu przez absolwentów pamiątkowego albumu fotograficznego. Każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatnie egzemplarz publikacji.

Publikacja ukazała się dzięki dotacji ze strony Miasta Radomska w ramach realizacji zadania publicznego w 2016 r. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Zdjęcia: (źródło: Radomsko24.pl) 

Galeria