Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowych

2 grudnia 2016


Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowych z Budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Treść protokołu.