Przypomnienie najważniejszych informacji dot. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

8 września 2016


Kilka ważnych informacji, o które pytali mieszkańcy podczas minionego maratonu pisania wniosków.

 • Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Radomska, który ukończył 16 lat. Jeśli nie jest jeszcze pełnoletni to będzie potrzebował zgody opiekuna prawnego.
 • Zgoda oraz wszystkie potrzebne formularze znajdują się na stronie www.budzetobywatelski.radomsko.pl w zakładce "Do pobrania".
 • Dla potrzeb wyrównania szans poszczególnych części Radomska miasto zostało podzielone na 4 obszary, w których będą realizowane zwycięskie projekty. 
 • W każdym z czterech obszarów zostaną przeprowadzone inwestycje, bądź działania, które najbardziej spodobają się radomszczanom, aż do osiągnięcia łącznej wartości 250 tys zł. 
 • Mieszkaniec Radomska,który ma pomysł na zmianę swojego najbliższego otoczenia, albo sposób spędzenia  czasu wspólnie z sąsiadami, znajomymi, czy innymi mieszkańcami miasta, może zgłosić swój pomysł także w innym obszarze niż ten, w którym mieszka. Żeby pomysł był przyjęty do dalszych etapów musi zostać złożony na poprawnym wniosku - do pobrania http://www.radomsko.pl/do-pobrania,m,mg,280,284. Potrzebne są też poparcia innych mieszkańców, dlatego mieszkaniec do wniosku musi dołączyć listę 30 mieszkańców popierających wniosek, na której muszą oni się podpisać. Dokonują tego na załączonym formularzu.
 • Sam projektodawca NIE MOŻE podpisać się pod swoim wnioskiem. 
 • UWAGA! Ważne będą podpisy tych mieszkańców, którzy mieszkają w obszarze, w którym będzie mógł być zrealizowany pomysł. 
 • Jeśli zgłoszony pomysł będzie związany z umiejscowieniem, bądź skorzystaniem z czyjejś własności to pomysłodawca musi dołączyć do wniosku zgodę na użyczenie, bądź dysponowanie terenem, bądź własnością, podpisaną przez właściciela lub zarządcę, który jest do tego uprawniony.
 • Wnioski należy złożyć do 12 września na różne sposoby:
 1. poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: www.bo.radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
 2. wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
 3. składając kompletny wniosek w biurze podawczym w urzędzie miasta - do 12 września do godz. 15:30.

Ty decyduj! Zmieniaj Radomsko!