PSP nr 7 „Stawia na matmę”

21 grudnia 2018


We wrześniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 rozpoczęto realizację projektu matematycznego „Stawiam na matmę”, który otrzymał dofinansowanie mFundacji w wysokości 5 000 zł.

W szkole prowadzono różne działania, które miały na celu uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się matematyki. Odbyły się spotkania z osobami, których profesja wymaga znajomości matematyki. We wrześniu, uczniowie klas szóstych, w ramach lekcji informatyki, poznali obsługę programu graficznego.

W październiku klasy szóste miały spotkanie z pracownikiem biura rachunkowego, Beatą Młynarczyk. W grudniu pracownice biura architektonicznego przedstawiły swoją pracę, która polega na projektowaniu budynków i różnych obiektów budowlanych, aranżacji wnętrz i otoczenia. Uczniowie podzieleni na grupy mieli okazję zaprojektować krajobraz wokół swojej szkoły oraz własny pokój. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że profesja architekta wymaga znajomości matematyki. Natomiast Marta Piotrowska, pracownik banku, przeprowadziła zajęcia w klasach piątych dotyczące różnych form oszczędzania pieniędzy.

Wsparciem psychologicznym służyła pani Michalina Gabryś, psycholog  PPP w Radomsku, która przeprowadziła dla uczniów i rodziców warsztaty „Mozgi na start”, które miały na celu podniesienie umiejętności uczniów w zakresie planowania samodzielnej nauki w domu, zwiększenie skuteczności procesu nauki własnej, zdobycie wiedzy na temat czynników wspomagających pracę mózgu, poznanie dominującej u siebie modalności zmysłowej przez uczniów oraz zwiększenie odpowiedzialności dzieci za swoją naukę, zdobywanie i przyswajanie wiedzy. Równolegle z różnymi zajęciami zostały przeprowadzone szkolne konkursy.

Źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Galeria