Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych przedszkoli


OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,
  • dyrektorzy publicznych przedszkoli

Pliki do pobrania