Rodzinne Ogrody Działkowe – wyniki naboru wniosków na dotację

3 kwietnia 2017


Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, które można było składać w terminie od 20.03.2017 r. do 31.03.2017 r., zostały złożone 2 wnioski, przez wymienione poniżej podmioty:

1. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,, Kopiec ” ul. Kraszewskiego 21, 97-500 Radomsko,

2. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „ Danuta ”, ul. Ks. Kościowa 25, 97-500 Radomsko.