Rodzinne Ogrody Działkowe – wyniki naboru wniosków na dotację.

9 kwietnia 2019


Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, które można było składać w terminie od 14 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r., zostały złożone 2 wnioski, przez wymienione poniżej podmioty:

1. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,, Kopiec ” ul. Kraszewskiego 21, 97-500 Radomsko,
2. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „ Danuta ”, ul. Ks. Kościowa 25, 97-500 Radomsko