Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

21 marca 2017


Podczas zorganizowanej dziś przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku debacie rozmawiano na temat bezpieczeństwa mieszkańców Radomska, w szczególności w ruchu drogowym.

Debata ph. „Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego” miała na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie jej wpływu na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Przedstawiciele radomszczańskiej policji wspomnieli o wdrożeniu działań ogólnopolskich, jak chociażby uruchomienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, projekcie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja komenda”.

Dzięki KMZB w województwie łódzkim udało się zlokalizować i zidentyfikować ponad 17 tys. różnego rodzaju zagrożeń. W powiecie radomszczańskim ok. 550, z czego 262 zagrożenia zostały potwierdzone.
Poruszono także temat stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu radomszczańskiego. W 2016 roku na drogach zginęło 18 osób, w tym 2 rowerzystów i 10 pieszych. Główne przyczyny wypadków drogowych ze względu na zachowanie kierowcy to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Podczas debaty omówiono także specyfikę pracy dzielnicowego, która po wdrożeniu programu „Dzielnicowy bliżej nas” wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach. Do głównych zadań dzielnicowych obecnie należą codzienne obchody w obwodach, identyfikacja zagrożeń, eliminowanie przyczyn zagrożeń, a przede wszystkim bycie blisko obywateli.
Ważnym elementem zapobiegania zagrożeń bezpieczeństwa jest profilaktyka społeczna, która prowadzona jest m.in. wśród dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów.
W trakcie dyskusji pojawiły się także pytania i uwagi od przybyłych mieszkańców, które dotyczyły głównie bezpieczeństwa seniorów, rowerzystów oraz pieszych.

Głos społeczeństwa jest najważniejszy, ponieważ daje nam nowe informacje, nowe spojrzenie na pewne tematy – zauważa zastępca komendanta powiatowego policji w Radomsku mł. insp. Dariusz Szulc. - Stawiamy na poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz w powiecie dlatego głos społeczny jest dla nas bardzo ważny – dodaje.

Przedstawiciele policji podczas spotkanie podkreślali, że ważnym elementem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest dobra współpraca policji oraz miasta. W ramach współpracy miasto finansuje 5 etatów dzielnicowych, patrole ponadnormatywne, wykonało także wizytówki dla dzielnicowych.

Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście powołany został Zespół ds. Problemów Sieci Drogowej, w którego skład wchodzą także przedstawiciele policji.

- Temat bezpieczeństwa mieszkańców jest niezwykle ważny, bo dotyczy nas wszystkich. Co prawda zjawiła się dzisiaj niewielka ilość mieszkańców, ale głosy w dyskusji były bardzo istotne. Dotyczyły poprawy bezpieczeństwa dzieci, seniorów, pieszych i rowerzystów. Myślę, że jest to zaczątek do kolejnych dyskusji, podczas których zostaną wypracowane konkretne rozwiązania dotyczące m.in. działań profilaktycznych, a być może rozwiązań infrastrukturalnych, które będą wpływały na poprawę bezpieczeństwa – zauważa zastępca prezydenta Jacek Belka.

Dzisiejsza debata zorganizowana przez KPP Radomsko była pierwszą, ale – jak zapewnia mł. insp. Dariusz Szulc – nie ostatnia.

Galeria