Ruszył nabór wniosków do programu KLUB

22 marca 2018


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do programu KLUB - edycja 2018. W tym roku na dofinansowanie działalności klubów sportowych przeznaczono rekordową kwotę 40 mln złotych.

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

- 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.


Głównymi celami programu są:


- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

- wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

- inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

- optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


Środki pozyskane w programie KLUB można przeznaczyć na sfinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego tj.:

- wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

- zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.


Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 8 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSiT.