Selektywna zbiórka odpadów

Zasady ogólne
Pomocnicze punkty do selektywnej zbiórki
Odpady budowlane i rozbiórkowe
Odpady zielone
Przeterminowane leki
Zużyte baterie

 

Zasady ogólne

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmiany - Miasta Radomsko prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

Odpady takie jak:

 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, osiem razy w roku.

Odpady takie jak:

 • szkło,
 • papier, makulatura,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, raz na miesiąc.

Dodatkowo wyżej wymienione odpady oraz opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory można dostarczyć do dwóch centralnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usytuowanych przy:

 • ul. Spacerowa 120 w Radomsku,
 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
 • sobota 7:00-12:00.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzone są przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko

Pomocnicze punkty do selektywnej zbiórki

Mieszkańcy Radomska, oprócz segregacji odpadów w systemie workowym, mogą korzystać z 15 pomocniczych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie naszego miasta. W każdym z punktów znajdują się trzy pojemniki typu DZWON. Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier i makulaturę, zielony na szkło a żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale.

Pomocnicze punkty selektywnej zbiórki odpadów znajdują się w następujących miejscach na terenie Radomska:

Pojemniki typu DZWON

 • ul. Brzeźnicka (osiedle Brzeziny)
 • ul. Kościuszki (parking przy Intermarche)
 • ul. Ładna/ Leśników (zajezdnia)
 • ul. Portowa (Port Radomsko k/myjni)
 • ul. Portowa (Port Radomsko przy kont)
 • ul. Reymonta (rejon dworca PKP)
 • ul. Sanicka (obok sklepu GS)
 • ul. Sierakowskiego (ERA PARK)
 • ul. Spacerowa (k. Oczyszczalni Ścieków)
 • ul. Stara Droga 85 (przy PGK)
 • ul. Starowiejska 69
 • ul. Św. Jadwigi Królowej 10
 • ul. Św. Jadwigi Królowej (k/Hali Sportowej)
 • ul. Św. Jadwigi Królowej (k/sklepu Lidl)
 • ul. Tysiąclecia (przy Urzędzie Miasta)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i remontowe od 1 stycznia 2016r. przyjmowane są od mieszkańców Radomska bez dodatkowych opłat.Odpady należy dostarczyć do następujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

 • ul. Spacerowa 120 w Radomsku,
 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.
 • Godzina przyjęcia odpadów:

  • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
  • sobota 7:00-12:00.

 

 

Odpady zielone

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin. Zaliczyć do nich możemy m.in. ściętą trawę, łodygi, liście, drobne gałęzie, kwiaty.

Odpady zielone od 1 stycznia 2016 roku odbierane są od mieszkańców Miasta Radomska zgodnie z harmonogramem, w specjalnie oznaczonych workach koloru szarego.

Nie spalaj odpadów zielonych

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz w związku z funkcjonowaniem na terenie Radomska systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych, na terenie Miasta Radomsko nie można spalać odpadów zielonych.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki

Gmina Miasto Radomsko realizuje program zbiórki przeterminowanych leków. Celem programu jest wyeliminiowanie leków ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są unieszkodliwiane termicznie. Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie oddać je do niżej wymienionych aptek na terenie miasta Radomsko, w których ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki:

 • "Piastowska" przy ul. Piastowskiej 20,
 • "Zdrowie" przy ul. Mickiewicza 16,
 • "Miła" przy ul. Miłej 5,
 • "Apteka z uśmiechem" przy ul. Przedborskiej 47,
 • "Medycyna i Farmacja" przy ul. Warszyca 16,
 • "Medycyna i Farmacja" przy ul. Jagielońskiej 8,
 • "Alba" przy ul. Targowej 10,
 • "Centrum" przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 2/6,
 • Apteka "Codzienna" ul. Piastowska 17,
 • Apteka "Stylowa" ul. Reymonta 42.

Zużyte baterie

Zużyte baterie

Baterie zawierają wiele szkodliwych metali ciężkich, które nie ulegają neutralizacji. Dlatego tak ważnym jest, żeby zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od składu chemicznego, ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich ponowne przetworzenie jest możliwe dzięki oddzieleniu ich od pozostałych odpadów komunalnych.

Wykaz placówek, w których można oddać zużyte baterie:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Miłej 13,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Targowej 7,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Sierakowskiego 19,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kołłątaja 12,
 • Publiczne Przedszkole nr 5 przy ul. 11 Listopada 33,
 • Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Rolnej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 9 przy ul. Sokolej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 10 przy ul. Armii Krajowej 13,
 • Publiczne Przedszkole Specjalne przy ul. Piastowskiej 10 A,
 • Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marii Dąbrowskiej 27,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Narutowicza 207,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Reja 81,
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 przy ul. Piastowskiej 17
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 22
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 3 przy ul. Szkolnej 4
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 4 przy ul. Św. Jadwigi Królowej 20
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 5 przy ul. Rolnej 65
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 6 przy ul. Makuszyńskiego 25
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 7 przy ul. 11 Listopada 16
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Stara Droga 85,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12

oraz w Centralnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku i przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie.