Środki dla organizacji pozarządowych na zadania profilaktyczne

29 sierpnia 2017


Prezydent Miasta Radomsko ogłosił konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 177/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 29.08.2017 roku zamieszczonym na bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 8 września 2017 r.