Stawki podatków

3 stycznia 2019


Aktualne stawki podatków lokalnych:


    1. Budynki albo ich części użyte do celów mieszkaniowych (1m2) - 0,51 PLN
    2. Budynki lub ich części użyte do celów biznesowych (1m2) - 19,25 PLN
    3. Budynki użyte do celów w służbie zdrowia (1m2) - 3,85 PLN
    4. Garaże (1m2) - 6,15 PLN
    5. Budynki przeznaczone do innych celów (np. zajmowane przez organizacje pozarządowe) (1m2) - 6,15 PLN
    6. Budowle użyte do celów biznesowych (wartość w PLN) - 2%
    7. Grunty użyte do celów biznesowych (1m2) - 0,64 PLN

Stawki podatków na 2019 rok

Stawki podatków na 2018 rok