Stawki podatków obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

3 stycznia 2017


Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona została w uchwale Nr XXXI/214/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (opublik.: Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4785; Uchwała Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku opublik. w Dzienniku Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 5351)

UWAGA! - stawki podatku na 2017 rok uległy zmianie (podwyższeniu) w stosunku do stawek obowiązujących w poprzednich latach;
- nie uległy zmianie druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

(dostępne na: radomsko.pl/referat-podatkow,m,mg,5,15,91

załącznik