Szkoły Gimnazjalne

Gimnazjum dla Dorosłych „SOKRATES”

ul. Bugaj 3
97-500 Radomsko
tel. 44 682 27 30

www.szkola-sokrates.pl