Teren przy ul. Piastowskiej zmieni swoje oblicze

27 kwietnia 2017


Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok. Celem zmian było m.in. wprowadzenie kilku zadań.

Jednym z nich jest udzielenie przez prywatnego przedsiębiorcę wsparcia finansowego w wysokości 400 tys. złotych na przebudowę fragmentu miasta znajdującego się w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1.
350 tys. złotych przedsiębiorca zamierza dołożyć do budowy parkingu i nowego ciągu komunikacyjnego, mającego powstać pomiędzy szkołą a istniejącymi punktami usługowo – handlowymi.  A 50 tys. złotych ma zostać przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy ulicy Piastowskiej (naprzeciwko siedziby Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). 

Inwestycja będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Parking i układ komunikacyjny pomiędzy szkołą a istniejącymi punktami usługowo – handlowymi zostanie realizowany w tym roku. Projekt przebudowy już jest. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.  Jeszcze w tym roku ma powstać także projekt na skwer.
Władze miasta oraz radni nie ukrywają zadowolenia, ponieważ  jest to bardzo dobry przykład realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku to 715 tys. złotych.
Wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2018 roku to 100 tys.

Ponadto podczas sesji zwiększono o 200 tys. kwotę przeznaczoną na remonty dróg. Miasto przyznało także dotacje celowe na  przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków kościelnych znajdujących się w kościele pw. św. Lamberta oraz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku.