Uczennice PSP nr 7 kandydują do Sejmu Dzieci i Młodzieży

13 marca 2018


Marysia i Klaudia z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 starają się przystąpić do XXIV Kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W procesie rekrutacji promować będą Marię Moczydłowską, posłankę na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) związaną z ziemią radomszczańską.

Klaudia Andrzejczyk i Marysia Łuszczyn reprezentują Szkolny Klub Europejski „Młodzież dla Europy” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. - Wspólnie z koleżanką Marią Łuszczyn przystępujemy do "XXIV Kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży". W tym roku zadania rekrutacyjne polegają na stworzeniu kampanii wyborczej oraz biogramu wybranego posła lub posłanki na Sejm RP z lat 1919-1922. Wybrałyśmy Marię Moczydłowską, aktywną feministkę, walczącą o prawa kobiet w tamtych, trudnych czasach. Przez najbliższy miesiąc będziemy realizować szereg różnych zadań związanych właśnie z promocją tej postaci – wyjaśnia Klaudia Andrzejczyk.

Dlaczego wybór padł na Marię Moczydłowską? Jak podkreślają uczennice SKE „Młodzież dla Europy”, swoje działania postanowiły poświęcić kobiecie, która związana jest z ziemią radomszczańską. Nie każdy wie, że Maria Moczydłowska kandydowała z naszego, ówczesnego, okręgu wyborczego oraz podejmowała inicjatywy na rzecz Radomska.

Kandydatki do młodzieżowego parlamentu mają zaplanowany szereg działań związanych z kampanią informacyjną na temat Marii Moczydłowskiej i chcą tym samym propagować wiedzę o tej postaci. Pierwszy uliczny happening oraz ankieta wśród radomszczan zostały już przeprowadzone.

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM trwać będzie do 9 kwietnia. Jej celem jet wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r. Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Galeria