Ulica Geodetów – wspólna inwestycja Miasta Radomsko i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

29 lipca 2016


 

28 lipca między Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Miastem Radomsko podpisana została umowa, na mocy której rozpocznie się rozbudowa ulicy Geodetów, znajdującej się na terenach radomszczańskiej podstrefy ŁSSE.

Wspólne przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

- poszerzenie istniejącej jezdni,

- budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 300 m.,

- przebudowę istniejącej oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej,

- budowę chodnika,

- budowę oświetlenia ulicznego.

 

W 2016 roku Łódzka Strefa przeznaczyła kwotę 500 000 złotych na wykonanie:

- robót ziemnych bez korytowania pod konstrukcję jezdni,

- kanalizacji deszczowej,

- elementów oświetlenia ulicznego oraz innych elementów drogowych w ramach kwoty dofinansowania.

 

Miasto zapewni bieżące finansowanie inwestycji w 2017 roku.

Szacowany koszt inwestycji to 1 143 000 złotych.