Umowa na dofinansowanie budowy basenu podpisana

15 stycznia 2018


Dziś w urzędzie miasta podpisano umowę na dofinansowanie budowy nowego basenu. Umowę podpisał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc oraz członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska i Jolanta Zięba-Gzik.

Przy podpisywaniu dokumentu obecni byli także radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk, wiceprezydent Jacek Belka oraz skarbnik miasta Mariola Wypych.

- To jest radosny dzień nie tylko dla Radomska, całego powiatu czy województwa łódzkiego, ale także dla Urzędu Marszałkowskiego, który pełni rolę instytucji zarządzającej Pegionalnym Programem Operacyjnym czyli funduszami europejskimi. Projekt Miasta Radomska dotyczący budowy nowego basenu, ale i nie tylko, ponieważ projekt zakłada wiele atrakcji dla mieszkańców jest bardzo dobrze napisany. Świadczy o tym liczba uzyskanych punktów, bo ponad 80 proc. na 100 możliwych. To naprawdę bardzo dobry wynik - podkreśliła Joanna Skrzydlewska. - Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mocno kibicować i ściskać kciuki, by ta inwestycja, która opiewa na kwotę ok. 26 mln złotych przebiegała szybko i pomyślnie, abyśmy mogli jak najszybciej skorzystać z atrakcji, które na nas czekają - dodaje.

Joanna Skrzydlewska podkreśliła również, że warto korzystać z funduszy europejskich, które pozwalają na rozwój małych ojczyzn. Przekazała prezydentowi gratulacje oraz życzyła powodzenia przy realizacji projektu.

- Miasto już przygotowuje się do rozpisania przetargu na to trudne zadanie, które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dlatego powołałem w urzędzie miasta zespół, który jest już na zaawansowanym etapie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ jak najszybciej chcielibyśmy rozpocząć realizację tego zadania - podkreślił prezydent Jarosław Ferenc.

W perspektywie UE na lata 2014 - 2020 województwo łódzkie pozyskało ponad 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o działania dotyczące rozwoju gospodarki turystycznej przeprowadzone zostały dwa konkursy, w których wyłoniono 58 projektów turystycznych na terenie województwa łódzkiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 232 mln złotych.

Galeria