Urząd Stanu Cywilnego

W menu po prawej stronie znajdują się wszystkie wnioski i formularze dostępne w Urzędzie Stanu Cywilengo w Radomsku.

Do każdego dokumentu dołączona jest karta informacyjna, w której wyjaśniona jest dana procedura.

Proszę przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z kartą informacyjną i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W RADOMSKU UPRZEJMIE INFORMUJE,

w dniu 24 sierpnia 2019 roku nie bedzie możliwa rejestracja aktów zgonu.

W związku z pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych, System będzie niedostępny od dnia 23 sierpnia 2019

od godziny 18:00 do dnia 25 sierpnia 2019 roku do godziny 21:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżur Urzędzu Stanu Cywilnego w Radomsku odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 roku

w godzinach 13:00-14:00.