W rocznicę stanu wojennego

13 grudnia 2018


Msza święta w intencji ofiar stanu wojennego w kolegiacie św. Lamberta.

W Radomsku odbywają się wydarzenia upamiętniające 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To tragiczne w historii naszego kraju wydarzenie pochłonęło wiele ofiar. Radomszczanie oddali im hołd podczas mszy św. odprawionej 13 grudnia w kolegiacie św. Lamberta.

Po nabożeństwie zastępca prezydenta Radomska Małgorzata Kańska-Kipigroch z przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Dębskim oraz m.in. przedstawiciele sejmu, sejmiku wojewódzkiego, powiatu, NSZZ "Solidarność, organizacji społecznyc, radni złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą zamordowanego kapelana „Solidarności” Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę.

Galeria