Ważne umowy na dofinansowanie

28 grudnia 2015


Nowe umowy na dofinansowanie

Dwie umowy na wsparcie miejskich inwestycji podpisali w poniedziałek 28 grudnia br. prezydent Radomska Wiesław Kamiński i skarbnik miasta Jan Gustalik oraz Zbigniew Stasiak - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jedna dotyczy dotacji w wysokości 2,5 mln zł na I etap rewitalizacji Parku Świętojańskiego, druga dofinansowania do termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 przy ul. Świętej Jadwigi Królowej.

Dofinansowanie do rewitalizacji parku zostało przyznane w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, a nasz projekt został nejlepiej oceniony. Pierwszy etap tej inwestycji będzie dotyczył części parku zlokalizowanej na północ od Radomki. W ramach prac wykonana zostanie m.in. pielęgnacja drzew i krzewów, remont stawu, przebudowa alejek oraz mała architektura.

Przypomnijmy, że koncepcję rewitalizacji Parku Świętojańskiego opracowało Konsorcjum wrocławskich pracowni Grażyny Huryk (Pracownia Projektowania i Realizacji AHA) i Karoliny Michalak (Landforma). W projekcie uwzględniono budowę sceny letniej wraz z zagospodarowaniem placu, gdzie odbywać się będą m.in. koncerty, którym będą towarzyszyć fontanny multimedialne. Ponadto wyremontowany zostanie plac zabaw. Renowacji poddany zostanie pomnik Św. Jana Nepomucena. Istniejący budynek gospodarczy zostanie zaadoptowany i rozbudowany na miejsce spotkań przy kawie, a część parku zostanie dostosowana do organizacji imprez. Oprócz ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki powstanie także ścieżka dendrologiczna.

Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Świętej Jadwigi Królowej w Radomsku ma kosztować blisko 2,1 mln zł. WFOŚiGW w Łodzi przekaże w ramach dofinansowania 600 tys. zł w formie dotacji i udzieli preferencyjnej pożyczki w takiej samej wysokości. W budynku planowane są następujące prace: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien i drzwi w niezbędnym zakresie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja węzła centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody. Szkoła będzie miała nową, estetyczną elewację.

Podpisanie umów otwiera możliwość rozpoczęcia procedur przetargowych. Wyłonieni wykonawcy, zarówno rewaloryzacji parku, jak i termomodernizacji szkoły, rozpoczną prace po podpisaniu umów w 2016 roku.

Galeria