Władze miasta

Prezydent Miasta

Jarosław Ferenc

prezydent@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 10

Zastępcy Prezydenta Miasta

Małgorzata Kańska - Kipigroch

Jacek Belka

tel. +48 (44) 685 45 20

  • prowadzą sprawy Miasta powierzone im przez Prezydenta
  • nadzorują pracę podległych im jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
  • zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Gminy

Sekretarz Miasta

Jan Suwart

  • pomaga w kierowaniu pracą Urzędu Miasta Prezydentowi Miasta Radomska
  • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych.

tel. +48 (44) 685 45 10

Skarbnik Miasta

Mariola Wypych 

  • zapewnia właściwą realizację budżetu i sprawne funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych: ustala zakres czynności dla swojego Zastępcy oraz bezpośrednio podległych kierowników referatów
  • podpisuje pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez niego nadzorowanych i koordynowanych, szczególnie w przypadkach aktów rodzących skutki finansowe, za wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Prezydenta

tel. +48 (44) 685 44 70