XXII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne

Patronat Prezydenta Miasta nad „XXII Radomszczańskimi Spotkaniami Integracyjnymi” skierowanymi do dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z terenu miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 roku w Radomsku na terenie Parku Solidarności przy ul. Armii Krajowej.