XXIV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

5 kwietnia 2016


Podczas XXIV Sesji, radni miasta Radomsko mówili o zmianach w budżecie miasta, planach zagospodarowania i miejskich programach profilaktycznych.  Zdecydowano o przyznaniu dofinansowania prac konserwatorskich XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. Chrystusa z Gorejącym Sercem przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku. Planowana kwotę 30 tys. zł zwiększono o 11 tysięcy (w sumie dotacja wyniesie więc 41 tys zł). 

Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ul. Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej.

Przy okazji prezydent Jarosław Ferenc po raz kolejny zapewnił, że na nieużytkowanych terenach przy ul. Jagiellońskej nie powstanie obiekt handlowy. 

Dyskusje wywołały programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

Podczas sesji grupa radnych poinformowała też o założeniu klubu. W skład klubu radnych "Wspólny Samorząd" weszli: Sławomir Kowalczyk (przewodniczący), Jacek Gębicz, Beata Kowalska oraz Andrzej Otoliński.

 

zródło

Galeria