XXV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

25 kwietnia 2016


Uprzejmie zapraszam na

XXV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym,

która odbędzie się w dniu

27 kwietnia 2016 roku o godz. 08 : 00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Radomsko do reprezentowania Rady Miejskiej w Radomsku w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.