Za nami III Radomszczańska Gala Wolontariatu

5 grudnia 2018


Już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Radomszczańską Galę Wolontariatu, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Była to okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w działalność charytatywną oraz wolontarystyczną.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Organizatorzy gali chcieli przybliżyć słuchaczom ideę pracy wolontarystycznej oraz zachęcić ich do zaangażowania w pomoc osobom potrzebującym.

- Wolontariusze dzielę się swoim czasem, umiejętnościami i swoim sercem. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą pracę i mam nadzieję, że idea wolontariatu wciąż będzie rozwijać się w naszym mieście. Życzę wam też jak najwięcej radości z pracy, którą wykonujecie na rzecz działalności charytatywnej – mówił podczas gali prezydent Jarosław Ferenc, który objął honorowym patronatem III Radomszczańską Galą Wolontariatu.

Podczas gali rozstrzygnięto również konkurs „Wolontariat… a jednak warto!” poświęcony działalności wolontarystycznej. Jury konkursowe przyznało trzy równorzędne nagrody. Pierwsza z nich trafiła do Studentów Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku przy Społecznej Akademii Nauk, druga przypadła Aleksandrze Gniłce z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku, natomiast laureatkami trzeciej nagrody zostały wolontariuszki działające na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku – Paulina Zych i Paulina Grabińska.

Gościem specjalnym gali był Jan Mela – najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów w ciągu jednego roku, zdobył szczyty takie jak Kilimanżdzaro czy Elbrus, laureat wielu prestiżowych nagród, który 17 lat temu w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił nogę oraz rękę. Swoją postawą pokazuje, że niepełnosprawność to nie wyrok. Jan Mela opowiedział gościom o swoim życiu, trudnościach oraz sposobach ich pokonywania.

Galeria