Zakaz wypalania traw

6 kwietnia 2016


Prezydent Miasta Radomska przypomina, iż wypalanie traw jest niedozwolone i za wykroczenia tego typu grożą surowe kary.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zgodnie z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Wypalanie traw niszczy stanowiska lęgowe licznych gatunków zwierząt, powoduje emisję szeregu związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ponadto zmniejsza widoczność na drogach i liniach kolejowych, co w konsekwencji może być przyczyną groźnych wypadków.

Wypalanie traw jest bardzo częstym powodem powstawania pożarów oraz stanowi podstawę do cofnięcia dopłat dla rolników.