Złoci Jubilaci

28 października 2017


W dniu 28 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku odbyła  się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wręczenia medali dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marka Rząsowskiego, który przekazał jubilatom legitymacje z Kancelarii Prezydenta RP.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska w swoim przemówieniu wskazała, że „...Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki..”.

Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było odnowienie przez małżonków przysięgi małżeńskiej.

Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało 10 par małżeńskich. Odznaczone zostały następujące osoby:

1. Pani Zofia Antczak i Pan Jerzy Antczak
2. Pani Sabina Bryl i Pan Czesław Bryl
3. Pani Janina Grzejdziak i Pan Wiesław Grzejdziak
4. Pani Marianna Król i Pan Stanisław Król
5. Pani Anna Kruszyńska i Pan Stanisław Kruszyński
6. Pani Czesława Popiołek i Pan Józef Popiołek
7. Pani Anna Ruszkiewicz i Pan Arkadiusz Ruszkiewicz
8. Pani Stefania Rząsowska i Pan Tadeusz Rząsowski
9. Pani Jadwiga Sowińska i Pan Wiesław Sowiński
10. Pani Cecylia Sroka i Pan Mieczysław Sroka

Małżonkowie Państwo Janina i Wiesław Grzejdziakowie obchodzili 62 rocznicę  ślubu. Małżonkom "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" został wręczony 27 października br. przez Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca oraz Kierownik USC Małgorzatę Morawską.

Jubileusz "Złotych Godów" uświetnił koncert Agnieszki Ciesielskiej i Pauliny Gorzędowskiej.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku. Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.

Galeria