02.10.2019 r.

30 września 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu

2 października 2019 roku o godz. 9: 00

w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Wynik finansowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Radomsku za 2018 rok (materiał  przesłany drogą elektroniczną).
  2. Wynik finansowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radomsku za 2018 rok (materiał  przesłany drogą elektroniczną).
  3. Analiza rozliczenia organizacji pozarządowych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Miasta za 2018 rok.
  4. Sprawy różne.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Wośko