06.11.2017 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

27 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wynik finansowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku za 2016 rok (materiał wysłany e-mail).
2. Informacja na temat projektów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta przy wsparciu środków zewnętrznych – w tym środków unijnych, w latach 2015-2016.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka