100. urodziny druha Wacława Jagusia

26 września 2018


Dziś pan Wacław Jaguś ze Strzałkowa obchodzi 100. urodziny. Serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu złożył m.in. Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc. Jubilat jest jedynym 100-letnim strażakiem OSP w Polsce.

Jubileusz 100. urodzin to szczególne wydarzenie nie tylko dla pana Wacława i jego najbliższych, ale także dla całej Gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzałkowa. Pan Wacław aż 77 lat jest strażakiem ochotnikiem, za co dziś otrzymał gratulacje
i podziękowania od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Łódzkiego, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Henryka Czubaja, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku Mariusza Wojcieszko oraz druhów OSP Strzałków. Nie zabrakło także przedstawicieli KRUS-u oraz GOPS-u.

Jubilat cieszy się dobrym zdrowiem. Jego najbliżsi zdradzają, że pan Wacław cieszy się długim życiem dzięki ciężkiej pracy
i dobremu humorowi. Do dziś nie może po prostu bezczynnie siedzieć w domu.Jubilat doczekał się kilkoro wnucząt, prawnucząt
i jednego pra pra wnuczka.

Galeria