12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

11 lipca 2018


12 lipca 2018 roku będziemy po raz pierwszy obchodzić święto państwowe Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Prosimy o uczczenie tego dnia poprzez wywieszenie flag państwowych.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – nowe święto państwowe obchodzone 12 lipca.

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

W piątek 13 października 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanawiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto będzie obchodzone 12 lipca. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

„Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty” – podała Kancelaria Prezydenta.


„Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tę patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę" – podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy.


żródło: Instytut Pamięci Narodowej

 

Tomasz Domański, Andrzej Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 2011