12.05.2016r.Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6 maja 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu

12 maja 2016 roku o godz. 12 : 00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
  3. TBS Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  4. PGK Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020 (materiał na płytach CD).
  6. Sprawy różne.

 

 

 

                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Kornacki