13.10.2017 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu wspierania budownictwa jednorodzinnego w Radomsku pn. „Działka na start”.
4. Informacja nt. planowanych prac w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie miasta.  Omówienie zakresu i planowanych działań.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  
Rafał Dębski