15 sierpnia 2019 r. - radomszczańskie obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2019


 15 sierpnia 2019 r. – radomszczańskie obchody Święta Wojska Polskiego.

Zakończyły się kolejne radomszczańskie obchody Święta Wojska Polskiego 2019. W uroczystościach uczestniczyli radomszczanie, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, instytucji kulturalnych, różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych, partii politycznych, harcerzy, przedstawicieli wojska, oraz kombatantów z miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tradycyjnie już odbyła się uroczysta Msza Święta w Kolegiacie pw. Świętego Lamberta, następnie wszyscy uczestnicy w korowodzie przemaszerowali pod Pomnik – Grób Nieznanego Żołnierza gdzie złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, przewodniczacy Rady Miasta Rafał Dębski, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zygma, parlamentarzyści ziemi radomszczańskiej Anna Milczanowska i Krzysztof Maciejewski, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra. Uczestnicy uroczystości wysłuchali pieśni wojskowych w wykonaniu orkiestry dętej OSP z Kamieńska i przemówienia wygłoszonego przez prezydenta J. Ferenca, który mówił, iż  „Kolejna rocznica bitwy warszawskiej – tak, jak każda poprzednia i wszystkie kolejne – przede wszystkim powinna skłaniać nas do przemyśleń. „Historia nauczycielką życia” (Historia magistra vitae est) – mawiał Cyceron i do dnia dzisiejszego nie są to puste słowa. Każde doświadczenie ma nas uczyć jak unikać błędów, jak żyć mądrzej, lepiej.”. Przypomniał ogromne znaczenie i przesłanie wynikające z doświadczenia bitwy warszawskiej płynące dla nas i kolejnych pokoleń, i o tym, że to nie był „Cud nad Wisłą”, bo „Polski sukces był możliwy dzięki zmysłowi strategów, nieprzeciętnym zdolnościom dowódców, bohaterstwu żołnierzy, rewelacyjnemu radiowywiadowi, ale nade wszystko dzięki olbrzymiemu wysiłkowi i determinacji całego Narodu, odwadze i poświęceniu z narażeniem życia, walce z wrogiem, przy ogromnym wsparciu materialnym i finansowym cywilów (…)”. Na koniec złożył hołd poległym oraz życzenia świętującym żołnierzom  „aby dusza oficera i szeregowego polskiego żołnierza, nigdy się nie załamała, bo jak powiedział J. Piłsudski „Dopóki dusza ta jest silna, armia wytrzymuje niedolę, a gdy dusza ta się załamie – upadek… jest nieuchronny”, od niej zaś zależy „honor armii i wolne państwo” (…)”. Zwrócił się również dla nas wszystkich obecnych: „Życzmy sobie, by siła ducha i morale wszystkich obywateli – żołnierzy i cywilów, stanowiące fundament sukcesu tamtego pokolenia Polaków, stały się także wzorcem dla współczesnych i przyszłych pokoleń”. Na koniec złożono też symboliczne kwiaty pod tablicą pamięci uczniów Gimnazjum im. St. Niemca w Radomsku poległych za ojczyznę w 1920 r., na dziedzińcu klasztornym o.o. franciszkanów.