16.10.2017 r. Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Radomsku znak: DN/025/188/2017 z dn. 28.09.2017r.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska