16.10.2017 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu
16 października 2017 roku o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wynik finansowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radomsku za 2016 rok.
2. Analiza rozliczenia organizacji pozarządowych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Miasta za 2016 rok.
3. Informacji na temat osób fizycznych i prawnych zwolnionych z podatku od nieruchomości w 2016 roku.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka