17.10.2017 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. TBS Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
2. PGK Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Radomsko w latach 2018 – 2023
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu wspierania budownictwa jednorodzinnego w Radomsku pn. „Działka na start”.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki