17.10.2017 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka